Η Ιστορία του Όπλου των Διαβιβάσεων αποτελεί ένα επίπονο έργο συλλογής ιστορικών στοιχείων που σχετίζονται με την ιστορία του Ελληνικού Στρατού και της πατρίδας μας. Η αναδρομή στις σελίδες της εξέλιξης των Διαβιβάσεων στις εποχές της Μικρασιατικής εκστρατείας, της περιόδου του μεσοπολέμου, του Β'ΠΠ και της περιόδου της κατοχής ξαφνιάζουν ευχάριστα τον αναγνώστη.  

Συντελεστές του παρόντος πονήματος (κατά χρονική σειρά εμπλοκής):

Τχης (ΔΒ) Ακουιλάνος Παναγιώτης

Ανχης(ΔΒ) Ιάκωβος Κόμης

Λγος(ΔΒ) Κωνσταντίνος Σιμούλης

Ταξχος(ΔΒ) ε.α. Χρήστος Νοταρίδης