Εξασφαλίσαμε ένα μικρό αριθμό αντιτύπων για τα μέλη μας από το ΤΥΕΣ/ΓΕΣ. Οι επιθυμούντες να προμηθευτούν ενα αντίτυπο, λόγω του περιορισμένου αριθμού, να μας το δηλώσουν είτε τηλεφωνικά, είτε μέσω e mail, προκειμένου είτε να τους αποσταλεί ταχυδρομικά, είτε να προσέλθουν στη ΛΑΕΔ να το παραλάβουν. 

Η Ιστορία του Όπλου των Διαβιβάσεων αποτελεί ένα επίπονο έργο συλλογής ιστορικών στοιχείων που σχετίζονται με την ιστορία του Ελληνικού Στρατού και της πατρίδας μας.Η αναδρομή στις σελίδες της εξέλιξης των Διαβιβάσεων στις εποχές της Μικρασιατικής εκστρατείας, της περιόδου του μεσοπολέμου,του Β'ΠΠ και της περιόδου της κατοχής ξαφνιάζουν ευχάριστα τον αναγνώστη. Επίσης στην αναδρομή του τμήματος των Μονάδων και τμημάτων Διαβιβάσεων συγκινούν φέρνοντας αναμνήσεις σε εποχές δύσκολες που υπηρετήσαμε. 

Συντελεστές του παρόντος πονήματος (κατά χρονική σειρά εμπλοκής):

Τχης (ΔΒ) Ακουιλάνος Παναγιώτης

Ανχης(ΔΒ) Ιάκωβος Κόμης

Λγος(ΔΒ) Κωνσταντίνος Σιμούλης

Ταξχος(ΔΒ) ε.α. Χρήστος Νοταρίδης