Το Σάββατο 9 Φεβρουαρίου 2019 στην αίθουσα Τερψιχορη της ΛΑΕΔ, πραγματοποιήθηκε η προβλεπόμενη από το Καταστατικό του Συνδέσμου ετήσια Γενική Συνέλευση, με την συμμετοχή μελών του Συνδέσμου Διαβιβάσεων.

Στη Γενική Συνέλευση παρουσιάσθηκε ο Απολογισμός του έτους 2018 άπό τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Υποστράτηγο ε.α. Κουτρουμάνη Δημήτριο.

Ακολούθως ο Ταμίας του Συνδέσμου Λγος ε.α. Σαργιώτης Αναστάσιος ανακοίνωσε τον Οικονομικό Απολογισμό για το έτος 2018 και το Μέλος της Εξελεγκτικής Επιτροπής Ταξχος ε.α. Νοταρίδης Χρήστος ανέλυσε τη σχετική Έκθεση που έκλεισε με τη πρόταση να εγκριθεί ο Ισολογισμός του Συνδέσμου, χωρίς επιφύλαξη, όπερ και εγένετο από την ολότητα του Σώματος.

Τέλος, παρουσιάσθηκε από τον Ταξχο ε.α. Χρήστο Νοταρίδη η ιστορική διαδρομή των διακριτικών και των συμβόλων του Όπλου.
Κατά την διάρκεια Συνελεύσεως ετιμήθησαν ο Αντιστράτηγος ε.α. Γεώργιος Πολυμερόπουλος για την συνολική του προσφαρά στο Όπλο. Επίσης μέλη του προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου του 1991.

Μετά το πέρας της Γεν. Συνέλευσης ακολούθησε κοπή της καθιερωμένης Βασιλόπιτας και παράθεση καφέ. Η Βασιλόπιτα είχε 1 νόμισμα που αντιπροσώπευε 3 αντίτυπα βιβλίων σχετιζόμενα με την ιστορία του Όπλου.

Το ΔΣ/ΣΑΑΔΒ ευχαριστεί όλα τα μέλη που στηρίζουν το Σύνδεσμο και ιδιαίτερα όσους παρευρέθησαν.