ΑΠΟ 1/12/2012 ΕΩΣ 7/2/2014

Πρόεδρος Υπτγος ε.α. Κουρκούμπας Σπυρίδων

Αντιπρόεδρος Αντγος ε.α. Γηραλέας Χαράλαμπος

Γεν. Γραμματέας Ταξχος ε.α. Αργουζής Σάββας

Ταμίας Ανχης ε.α. Μπακόπουλος Δημήτριος

Μέλος Ταξχος ε.α. Μερτζιάνης Δημήτριος

Μέλος Σχης ε.α. Βαΐου Χρήστος