Συγκροτήθηκε την 18 Μαι 1945 ως Λόχος Διαβιβάσεων ΓΕΣ με έδρα την Αθήνα στην περιοχή Ριζάρη, όπου σήμερα βρίσκεται το Πολεμικό Μουσείο. Την 22 Νοε 1945 ανασυγκροτήθηκε σε Τάγμα με την ονομασία Τάγμα Διαβιβάσεων Στρατιάς.

   Την 20 Απρ 1946 μετονομάστηκε σε 451 Τάγμα Διαβιβάσεων ΓΕΣ και τη 1 Φεβ 1949 σε 487 ΤΔΒ. Στα τέλη του 1956 μεταστάθμευσε στη σημερινή του τοποθεσία.

  Έλαβε μέρος σε όλες τις επιχειρήσεις της περιόδου 1945 – 1949 με αποστολή την εξασφάλιση των επικοινωνιών του ΓΕΣ.