Συγκροτήθηκε την 16 Αυγ 1960 στην Κύπρο, ταυτόχρονα με την ΕΛΔΥΚ, ως Διμοιρία ΔΒ υπαγόμενη στο Λόχο Διοικήσεως. Αργότερα ανασυγκροτήθηκε σε ανεξάρτητο Λόχο Διαβιβάσεων.

   Τον Ιούλιο του 1974 έλαβε μέρος στις μάχες του Κιόνελι, της διαβάσεως Βασιλείας και του Στρατοπέδου της ΕΛΔΥΚ.