α. Το έτος 1923 συγκροτήθηκε η πρώτη Σχολή Ασυρμάτων στην Αθήνα και το 1925 έγινε η πρώτη σοβαρή παραγγελία 73 ασυρμάτων τύπου TELEFUNKEN ισχύος 8-200 Watt. Τον Ιούλιο του 1926 εγκρίθηκε ο πρώτος μεταπολεμικός Οργανισμός του Στρατού με Νομοθετικό Διάταγμα. Σε αυτόν αναφέρονταν, ότι κάθε Μεραρχία Ιππικού θα περιελάμβανε και μια Ίλη Τηλεγραφητών. Για τις προβλεπόμενες μη Μεραρχιακές Μονάδες προβλεπόταν ένα Σύνταγμα Τηλεγραφητών. Οι ανεξάρτητες Ίλες Τηλεγραφητών υπήχθησαν υπό τα Συντάγματα Ιππικού των Μεραρχιών Ιππικού.

   β. Το 1929 βάση του Νόμου 4321 καθορίσθηκε νέος οργανισμός του Στρατού. Εκτός των άλλων του παραπάνω Οργανισμού το Μηχανικό περιελάμβανε ένα Σύνταγμα Τηλεγραφητών.

     γ. Βάση του Οργανισμού του 1935, συγκροτήθηκε επιπλέον ένα Τάγμα Τηλεγραφητών στη Θεσσαλονίκη.

    δ. Το 1936 έγινε αναδιοργάνωση του Γενικού Επιτελείου Στρατού. Ο αριθμός των γραφείων του ΓΕΣ αυξήθηκε σε 8 με νέα κατανομή αρμοδιοτήτων. Από αυτά το ΙΙον Γραφείο, τμήμα Δ, περιελάμβανε το Κρυπτογραφικό – Τυπογραφικό και ΙΙΙον Γραφείο, τμήμα Δ τις Διαβιβάσεις.

    ε. Στη σύνθεση του Στρατού, κατά τη παραμονή του Ελληνοϊταλικού πολέμου, το Μηχανικό περιελάμβανε: Σύνταγμα τηλεγραφητών (Αθήνα) και Τάγμα Τηλεγραφητών (Θεσσαλονίκη).

   στ. Από το Ταμείο Εθνικής Άμυνας διατέθηκε, για το υλικό Μηχανικού του Στρατού Εκστρατείας και την κατασκευή Μονίμου Στρατιωτικού και Τηλεγραφικού δικτύου κατά την περίοδο του 1936 έως και 1940, το ποσό των 278 εκατ. δρχ. (επί συνόλου 15 τρισεκατ δραχμών που διατέθηκαν για το Στρατό Ξηράς από 1936-1940).