Την Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2017 στη έδρα του Συνδέσμου Λάσκου 62 Παπάγου πραγματοποιήθηκε η προβλεπόμενη από το Καταστατικό του Συνδέσμου η πρώτη Συνεδρίαση του νεοεκλεγέντος ΔΣ. Το ΔΣ ενέκρινε ομοφώνως την εκλογή και ανάθεση καθηκόντων όπως παρακάτω:

Πρόεδρος Υποστράτηγος ε. α. Κουτρουμάνης Δημήτριος του Νικολάου

Αντιπρόεδρος Αντιστράτηγος ε. α. Ρεκλείτης Αναστάσιος του Αντωνίου

Γενικός Γραμματέας Ταξίαρχος ε. α. Αργουζής Σάββας του Ιωάννη

Ταμίας Λοχαγός ε. α. Σαργιώτης Αναστάσιος

Μέλος Ταξίαρχος ε. α. Φλεβοτόμος Αντώνιος του Νικολάου

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Υποστράτηγος ε. α. Νταβαρίνος Γρηγόριος του Ιωάννη

Ταξίαρχος ε. α. Ισπανόπουλος Μάρκος του Νικολάου

Υποστράτηγος ε. α, Πανταζάτος Σπυρίδων του Δημητρίου

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

        Ο Πρόεδρος                  Ο Γεν. Γραμματέας

   Κουτρουμάνης Δημήτριος          Αργουζής Σάββας

    Υποστράτηγος ε. α.                   Ταξίαρχος ε. α.

Chat conversation end