Συγκροτήθηκε το 1946 στη Λάρισα ως Τάγμα Διαβιβάσεων  της Ι ΜΠ. Το 1947 μετονομάσθηκε σε 495 ΤΔΒ και το 1950 μεταστάθμευσε στην Κατερίνη. Το 1954 αναδιοργανώθηκε σε Διμοιρία Διαβιβάσεων και μεταστάθμευσε στη Λάρισα. Τη 1 Οκτ 1974 η Διμοιρία Διαβιβάσεων αναδιοργανώθηκε σε Λόχο με την ονομασία Λόχος Διαβιβάσεων Ι ΜΠ. Τη 16 Φεβ 1975 μετονομάσθηκε σε 495 ΛΔΒ και μεταστάθμευσε στο Βόλο. Τη 19 Μαι 1978 αναδιοργανώθηκε σε Τάγμα με την ονομασία 495 ΤΔΒ και μεταστάθμευσε στα Γιαννιτσά, όπου παρέμεινε μέχρι την διάλυσή του, την 30 Ιουν 2002. 

Το Τάγμα συμμετείχε στις επιχειρήσεις της Μεραρχίας στις παρακάτω περιοχές:

(1) 13/4/1948-20/5/1948 Επιχειρήσεις «Ρούμελης» (με Δριες Διαβιβάσεων 71,71,77 Ταξιαρχιών).

(2) 20/6/1948-20/8/1948 Επιχειρήσεις «Γράμμου» (με Δρια Διαβιβάσεων, 77 Ταξιαρχίας).

(3) 12/7/1949-30/8/1949 Επιχειρήσεις «Γράμμου».