ΑΠΟ 11/2/2020 ΕΩΣ 16/02/2023

Πρόεδρος Αντιστράτηγος ε. α. Κουτρουμάνης Δημήτριος

Αντιπρόεδρος Αντιστράτηγος ε. α. Ρεκλείτης Αναστάσιος

Γενικός Γραμματέας Ταξίαρχος ε. α. Καρατσικάκης Αλέξιος

Ταμίας Λοχαγός ε. α. Σαργιώτης Αναστάσιος

Μέλος Υποστράτηγος ε. α. Πανταζάτος Σπυρίδων