Το 483 ΤΔΒ συγκροτήθηκε τη 15 Ιουλ 1951, και εγκαταστάθηκε στους στρατώνες της 2108 ΕΑ, στο κέντρο της πόλης των Χανίων. 

Τη 16 Ιουλ 1954, διαλύθηκε και συγκροτήθηκε ο 483 Λόχος Διαβιβάσεων. Το 1978 ο 2/483 ΤΔΒ τέθηκε υπό διοίκηση του 43 ΣΠ της 95 ΑΔΤΕ. Τη 1 Ιαν 1982 ο 483 ΛΔΒ ανασυγκροτήθηκε σε Τάγμα με την ονομασία 483 ΤΔΒ, με 5 Λόχους και στη συνέχεια με 6.

Την 22 Νοε 1983 εγκαταστάθηκε στο Στρδο «ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ» στην Αγυιά Χανίων, όπου και παρέμεινε μέχρι τη διάλυσή του, την 30 Ιουν 2002.