ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ ΣΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΩΝ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ:
ΒΑΘΜΟΣ: 
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ - ΤΑΞΗ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:
ΤΗΛΕΦΩΝΑ:
E-MAIL:


Για να γίνεται μέλος στον Σύνδεσμο Αποστράτων Αξιωματικών Διαβιβάσεων κάντε "copy-paste" την παραπάνω αίτηση και διαβιβάστε αυτήν συμπληρωμένη

ηλεκτρονικά στο e-mail του Συνδέσμου: syndesmosdb@gmail.com 

ή εκτυπώστε την και διαβιβάστε αυτήν

ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Σεβαστουπόλεως 44  Τ.Κ.115 26 Αθήνα.

Στη συνέχεια καταθέστε στον Σύνδεσμο Αποστράτων Αξιωματικών Διαβιβάσεων την ετήσια συνδρομή που σας αναλογεί σύμφωνα με τις οδηγίες που θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας "Συνδρομές".