Στο Χαϊδάρι την 14 Δεκ 2021 παραδόθηκαν στο Διοικητή της Σχολής Διαβιβάσεων Σχη (ΔΒ) Αντωνόπουλο Αλέξανδρο για να εκτεθούν στο Μουσείο δύο αντικείμενα μεγάλης ιστορικής αξίας. Η παράδοση έγινε από τον Πρόεδρο του ΣΑΑΔΒ Αντγο ε.α. Δ. Κουτρουμάνη και τον Ταξχο ε.α. Χ. Νοταρίδη και περιελάμβανε :

- Ένα τηλεφωνικό πίνακα 10 διευθύνσεων Τύπου Λώρενς, του 1940, που χρησιμοποιήθηκε στα οχυρά της Γραμμής Μεταξά.
- Ένα μαγνητικό τηλέφωνο τύπου ΟΒ33, κατασκευής 1933, που επίσης χρησιμοποιήθηκε από τον Ελληνικό Στρατό την περίοδο 1940-41.

Αμφότερα τα κειμήλια αγοράστηκαν με φροντίδα και δαπάνη του ΣΑΑΔΒ και η δωρεά τους εμπλουτίζει το Μουσείο από πλευράς εκθεμάτων.