Την Τρίτη 10 Ιαν 2023  στην αίθουσα "Αφροδίτη" της ΛΑΕΔ πραγματοποιήθηκε κοινή συνάντηση των Διοικητικών Συμβουλίων του Συνδέσμου Αποστράτων Αξκών Διαβιβάσεων (ΣΑΑΔΒ) και του Συνδέσμου Αποστράτων Αξκών Ιππικού - Τεθωρακισμένων (ΣΑΑΙΤΘ). Συζητήθηκαν θέματα κοινού ενδιαφέροντος για τους δύο συνδέσμους. Εξετάστηκαν κοινές δράσεις αλληλοστήριξης, αλληλεγγύης και προαγωγής του έργου επ' ωφελεία των Συνδέσμων και γενικότερα των συναδέλφων. Συμφωνήθηκε να πραγματοποιηθεί νέα συνάντηση σε διεύρυνση και με την συμμετοχή και άλλων Συνδέσμων κατόπιν κοινής πρόσκλησης.