Την Κυριακή 11 Φεβ 2024  πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου και η κοπή της βασιλόπιτας 2024 στην αίθουσα ΑΘΗΝΑ της ΛΑΕΔ, όπως προβλέπεται από το Καταστατικό του Συνδέσμου με πολύ μεγάλη συμμετοχή μελών ως και συζύγων αποβιωσάντων συναδέλφων.

   Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός κ. Χούπης Δημήτριος, ο Δντης ΔΔΒ-ΕΠ/ΓΕΣ Υπτγος κ. Γκιζάνης Γεώργιος,ο Δντης του ΣΤ΄ Κλάδου του ΓΕΕΘΑ Υπτγος κ. Μπούρας Ιωάννης, ο Δκτης της ΣΔΒ Ταξχος κ. Βασιλειάδης Παναγιώτης, ο εκπρόσωπος της ΕΑΑΣ και Πρόεδρος ΠΣΑΠ Αντγος ε.α .κ. Πόκας Χαράλαμπος και ο Πρόεδρος της ΠΟΣ Ταξχος ε.α. κ. Νικολόπουλος Βασίλειος.

   Η Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε για τον Απολογισμό του έτους 2023 από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Αντιστράτηγο ε.α. κ. Ρεκλείτη Αναστάσιο και ενεκρίθη ο ισολογισμός του Συνδέσμου, χωρίς επιφύλαξη από την ολομέλεια.

   Σύντομους χαιρετισμούς απηύθυναν ο κ. Αρχηγός ΓΕΕΘΑ και ο αρχαιότερος εν ζωή Δντης ΔΔΒ/ΓΕΣ (1980-1982) Τάξεως ΣΣΕ 1949 Αντγος ε.α. κ. Πολυμερόπουλος Γεώργιος.

   Τιμήθηκε με τον τίτλο του επιτίμου Προέδρου του ΣΑΑΔΒ ο Αντγος ε.α. κ. Κουτρουμάνης Δημήτριος, που διετέλεσε Πρόεδρος με δύο θητείες 2017 - 23.

    Μετά το πέρας της Γενικής Συνέλευσης ακολούθησε κοπή της καθιερωμένης Βασιλόπιτας. Το φλουρί έπεσε στον Ταξίαρχο ε.α. κ. Μιχάλη Σαράη.

     Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου ευχαριστεί όλους όσους μας τίμησαν με την παρουσία τους καθώς και όλους όσους συνέδραμαν για την επιτυχία της όλης εκδήλωσης. Ευχαριστεί τέλος, την διοίκηση και το προσωπικό της ΛΑΕΔ για την φιλοξενία.