Εξώφυλλο του 1ου τεύχους (15/8/1949) του δεκαπενθήμερου περιοδικού "Ηχώ ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΩΝ" που εκδίδονταν από το Κέντρο Εκπαιδεύσεως Διαβιβάσεων