ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΤΗΣ ΜΑΝΑΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ "ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ (ΜΥΡΤΑΛΗΣ)" ΚΑΙ Ο ΤΡΑΓΙΚΟΣ ΤΗΣ ΘΑΝΑΤΟΣ (Σε Ποιητική παρουσίαση) του Αντιστράτηγου ε.α. Δημητρίου Τόρβα, Επίτιμου Διοικητή ΙΧης Μεραρχίας Πεζικού και εκλεκτού μέλους του Συνδέσμου μας. Ο συγγραφέας στο πόνημά του που εκδόθηκε από την Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών αναδεικνύει την προσωπικότητα της Ολυμπιάδας και το παραμελημένο από τους ιστορικούς τραγικό της τέλος.

    Σύμφωνα με το Εισαγωγικό Σημείωμα του βιβλίου από τον  Πρόεδρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών Δρ. Βασιλείου Ν. Πάππα στη συγκεκριμένη ποιητική παρουσίαση αποτυπώνονται πολιτισμικές εκφάνσεις του βίου και των δράσεων των Μακεδόνων της εποχής εκείνης. Παρουσιάζονται αντιλήψεις, αξιακό σύστημα, βασιλικά ήθη και έθιμα, συμπεριφορές και καθημερινές πρακτικές που αναδεικνύουν το πολιτιστικό στίγμα της εποχής και του τόπου, ενώ παράλληλα σκιαγραφείται η θέση και ο ρόλος της γυναίκας και βασίλισσας στη μακεδονική κοινωνία. 
    Η Ολυμπιάδα, η πριγκίπισσα Μυρτάλη των Μολοσσών, αποτελεί κεντρικό ιστορικό πρόσωπο στη Δυναστεία των Βασιλέων της Μακεδονίας. Σύζυγος του Φιλίππου Β’ και μητέρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου αντικαθιστούσε τον Βασιλέα όταν έλειπε σε εκστρατείες. Βασίλευσε από το 357-316 π.Χ. και επέδρασε καταλυτικά για την ανάδειξη του υιού της Αλεξάνδρου ως διαδόχου του συζύγου της, Φιλίππου Β΄. Στην προσπάθειά της να περισώσει τη δυναστεία υπέρ του εγγονού της Αλέξανδρου (υιού του Μ. Αλεξάνδρου και της Ρωξάνης) – προκειμένου δε να αντιμετωπίσει τους επίδοξους μνηστήρες του Μακεδονικού Θρόνου και τον διαμελισμό του βασιλείου – αναλώνεται σε έναν μάταιο αγώνα, ο οποίος καταλήγει στον φρικτό της θάνατο με λιθοβολισμό.

      Το βιβλίο είναι διαθέσιμο στο βιβλιοπωλείο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη), ενώ μπορεί να σταλεί και ταχυδρομικά (τηλ. 2310-271195).