Ένα ακόμα σπάνιο έκθεμα προστέθηκε στη συλλογή του Μουσείου Διαβιβάσεων στο Χαϊδάρι Αττικής.

   Ο Έφεδρος Υπολοχαγός (ΔΒ) Τσάκας Γεώργιος, μέλος της Λέσχης Εφέδρων ΕΔ Αττικής, ενίσχυσε το Μουσείο ΔΒ  με τη δωρεά ενός δέκτη TELEFUNKEN 445. Ο δέκτης TELEFUNKEN 445 αποτέλεσε ένα από τα κύρια μέσα επικοινωνιών  που χρησιμοποιήθηκε από τον Ελληνικό Στρατό κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. 

    Ο Εφ. Υπλγός  (ΔΒ) Τσάκας Γεώργιος πλέον του εν λόγω δέκτη έχει δωρίσει στο παρελθόν στο Μουσείο ΔΒ και τα παρακάτω μέσα διαβιβάσεων:

       Φορητός Σ/Α SEM-52
       Τηλέφωνο γερμανικό FF3 του Β' ΠΠ
       Τηλέφωνο γαλλικό εποχής Μικρασιατικής Εκστρατείας  

   Ο Σύνδεσμος Διαβιβάσεων ευχαριστεί θερμά τον κ. Τσάκα Γεώργιο για την έμπρακτη απόδειξη της αγάπης του στο Μουσείο και τη διαρκή συνδρομή του στη προσπάθεια διατήρησης της ιστορικής μνήμης, καθώς και την ανάδειξη της ιστορικής αξίας του Όπλου των Διαβιβάσεων. 

  Η διατήρηση της ιστορικής μνήμης και η διάσωση ιστορικών στοιχείων για τη δράση των Διαβιβάσεων και του Στρατού γενικότερα είναι καθήκον όλων των Ελλήνων.