Την Παρασκευή 19 Απριλίου 2024, ένα πολύτιμο χειρόγραφο του 1940 παραδόθηκε από τον ΣΑΑΔΒ στη ΣΔΒ και τοποθετήθηκε σε ειδική βιτρίνα στο Μουσείο Διαβιβάσεων. Αυτό το ιστορικό τεκμήριο, με τίτλο "Οδηγίαι και Κώδιξ Διαβιβάσεων δια την επιτήρησιν Αέρος και θαλάσσης", αποτελεί μια ανεκτίμητη προσθήκη στο Μουσείο. Το χειρόγραφο, 53 σελίδων, προσφέρει μια σπάνια ματιά στην οργάνωση και προετοιμασία των Διαβιβάσεων, του Συστήματος Επιτηρήσεως και του Κώδικα Διαβιβάσεων εκείνης της εποχής.

   Η απόκτηση του χειρογράφου έγινε με δαπάνη του Συνδέσμου Διαβιβάσεων. Η ιστορική του αξία είναι ανεκτίμητη και η δωρεά του στο Μουσείο Διαβιβάσεων αποτελεί σημαντική αναγνώριση της ιστορίας και της συνεισφοράς του Συνδέσμου.

   Η διαδικασία ολοκλήρωσης της δωρεάς έγινε πρόσφατα, έπειτα από την αποδοχή της από το ΓΕΣ και την έκδοση του αντίστοιχου ΦΕΚ . Η παράδοση πραγματοποιήθηκε από τον Αντιπρόεδρο του Συνδέσμου Αντγο ε.α. Δημήτριο Κουτρουμάνη και το Μέλος Ταξχο ε.α. Χρήστο Νοταρίδη και η παραλαβή από τον Διοικητή της Σχολής ΔΒ Ταξίαρχο Παναγιώτη Βασιλειάδη.

  Είμαστε βέβαιοι ότι το χειρόγραφο αυτό θα αποτελέσει αντικείμενο μελέτης και θα εμπνεύσει μελλοντικές γενιές Διαβιβαστών.