Την Πέμπτη 29 Φεβ 2024 στην έδρα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Στρατιωτικών (ΠΟΣ), Τζώρτζ 26 στην Πλατεία Κάννιγγος στην Αθήνα, πραγματοποιήθηκε συνάντηση συνεργασίας μελών του ΔΣ του Συνδέσμου μας με τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας κ. Βασίλειο Νικολόπουλο και μέλη του ΔΣ/ΠΟΣ. 

   Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν σε θέματα διαδικασιών, οικονομικά και νομικά, που αφορούν στην ενίχυση και στήριξη των Συνδέσμων. Συμφωνήθηκε η παραπέρα συνεργασία  και αλληλοενημέρωση.